De Akker

 

 

De Akker is waar in een natuurlijke omgeving voedsel geteeld word.

De akker van de levenselixer Het Dantian. Detail uit menselijk beeld Neijing tu

De bron van ons voedsel zowel het fysieke als geestelijke is de samenwerking tussen (moeder)  aarde en (vader) hemel. ( Yin en Yang).  De akker moet  onderhouden  worden om er een voortdurend gezond product te laten ontstaan.
Ware kennis komt voort uit natuurlijke principes, uit de praktijk en is voor iedereen inzichtelijk en bereikbaar.

De afgelopen jaren is het aantal van onze tuinen,verspreid over verschillende locaties, teruggebracht van drie naar één centrale tuin. De verlaten locaties boden niet de ruimte om op een gezonde en natuurlijke wijze te werken. De keuze voor een centrale tuin geeft ruimte voor nieuwe  ontwikkelingen, dit heeft al veel  goeds hebben voort gebracht.

Al jaren worden de gewassen in de moestuin op natuurlijke wijze geteeld. Het principe van low input high output is een van de uitgangspunten. Er worden nauwelijks grondstoffen ( mest, compost) van buiten gebruikt. Het zelfherstellend vermogen van de natuur, de aarde krijgt zoveel als mogelijk  de ruimte.

De manier hoe we  we onszelf voeden is in het licht gehouden. Met verbluffende uitkomsten. Begrippen ‘low input high output’, ‘Alles is al aanwezig’ ( Wuj) en ‘Er is geen begin of eind aan energie’  lijken ook op te gaan voor hoe we ons fysiek voeden. Wanneer we de juiste energie bron weten te gebruiken kunnen we van veel minder ( misschien wel zonder ) voedsel leven dan we nu doen.  Veel voedsel kost meer energie dan dat het oplevert. Niet alleen in de productie maar ook in ons verteringsysteem. Door deze ont-dekking, bewustwording, is hetgeen waarmee we ons voeden belangrijker geworden. De energetische waarde en werking van ons voedsel is essentieel. Die waarde lijkt de afgelopen decennia, en misschien wel eeuwen sterk te zijn verminderd.
Dit ontwikkelingsproces is volop bezig. Het gaat dan om onderzoek, studie en maar vooral ook het in de praktijk brengen en ervaring op doen. Om van  de (her)ontdekte ware, vrije energie bronnen te kunnen leven.

We hebben, dromen over, ideeën voor het beheer van een landgoed  waar geleefd en gewerkt word van en  aan een natuurlijk beheer van de wereld. Een landgoed waar ruimte is voor elke levensvorm, mens dier, plant  en al het andere leven.