De Brouwerij

Vooraf

Preventie is beter dan genezen
In vroeger dagen behandelden zij bij een ander een ziekte vóór zij uitbrak.
Zo konden zij ziekte voorkomen zoals een goed landbestuurder of leider
noodzakelijke stappen ondernam om een oorlog te vermijden.

Een ziekte behandelen na de uitbraak ervan is als een opstand onderdrukken nadat die is uitgebroken, graaf je een put als je dorstig bent of smeed je wapens als de oorlog is uitgebroken.

Je bent dan niet te helpen. Je kunt je hoogstens afvragen
of deze acties niet een beetje laat zijn.

Uit ‘Haungdi Nejjing Su Wen’.

Oude Chinese geschriften ± 700 en eerder van onze jaartelling

 

De Brouwerij is het centrum van de de tempel daar waar het voedsel binnen komt en verdeeld word. Het gaat niet alleen om materiële voedsel maar ook het immateriële en de samenhang en wisselwerking  tussen beide.

In de school voor Innerlijke Alchemie en Innerlijke Krijgskunsten word er praktijk studie gedaan naar hoe we bewegen en hoe we dat weer kunnen omzetten naar  een natuurlijke manier van bewegen.
Taijiquan en Qigong zijn de bekendste  disciplines  ( instrumenten ) die hier gebruikt worden. Lees meer….

In onze huidige samenleving  zijn er veel mensen die niet zelfstandig  leven kunnen voeren. Hiervoor word in de Zorgtak  extra ruimte gemaakt  door intensievere begeleiding op het niveau dat de zorgvrager nodig heeft.